Claudia Llosa, cineasta del Perú impacta en Netflix

Claudia Llosa, cineasta del Perú impacta en Netflix. Fever Dream, de la directora Claudia Llosa, vuelve a la mística, esta vez vía Netflix, con un drama esotérico que ha... Read more »